Biljart

De geschiedenis van het biljarten ligt ergens begin van de twaalfde eeuw.
Uit de vele getuigenissen uit de geschiedenis blijkt dat het biljartspel gedurende vele eeuwen voor de ontspanning van mannen en vrouwen gezorgd heeft.

Wat het land van herkomst betreft, blijven de meningen eveneens verdeeld. Het woord "biljart" zou immers kunnen afkomstig zijn van het franse "bille-art", het engelse "ball-yards", of zelfs van het spaanse "vilorta".
De Engelsen beweren dat het een Engelse uitvinding is, omdat de uitvinder Bill Kew voor het eerst de bal met zijn "yard" (ellestok) op de tafel zou hebben gespeeld.
De Fransen daarentegen menen, dat het woord "billard" een samenvoeging is van "bille" en "art" en dus betekent "de kunst van het balspel".
De verwarring wordt natuurlijk totaal als men bedenkt dat de gegoede standen in die dagen overal Frans spraken.
Biljarten was trouwens een spel van de betere standen, en wordt daarom ook wel "het spel der koningen"genoemd.

Biljarten is het spel wat je weer bij het snookeren en poolen goed kunt gebruiken. Hier train je de plaatsing van de bal, verschillende effecten en de rust in het spelen. Daarnaast heeft de tafel geen gaten en maar 3 ballen, rood, geel en wit.
Libre is het meest gespeelde spelsoort, met 1 bal de twee andere raken.

Bandstoten is weer iets lastiger, de bal kan op twee manieren gespeeld worden.
1 bal raken, een band (of meerdere) raken en de laatste bal raken of een band raken en daarna de twee ballen raken.

Driebanden is toch wel de moeilijkste. Net zoals bij bandstoten mag men op 2 manieren spelen, maar de bedoeling is wel dat er 3 banden geraakt worden! Dus 1 bal raken, drie banden raken en de laatste bal raken of drie banden raken en daarna de twee ballen raken. 

Wij hebben de beschikking over 6 carambole biljarttafels, én 2 match tafels voor bijvoorbeeld driebanden groot

Tarief € 8,75 per uur voor zowel de carambole als de matchtafel

 


Netfire | Websites - Webwinkels